Tomb Inscription(s) Location
Click to move Tomb
Text A
DADACOS ELEFTHERI
DECEDE LE 22 JUILLET 39
A L'AGE DE 45 ANS
P.P.L.

Text B

Text C

Text D

Text E

Text F

Text G

Text H

Text I

Text J